Archive for the ‘Ochorenie COVID-19’ Category

Koronavírusové ochorenie COVID-19 u starších ľudí

Monday, November 2nd, 2020

Koronavírusové ochorenie COVID-19 u starších ľudí

Riziko prepuknutia vážneho ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19) sa u dospelých ľudí zvyšuje vekom. Za vážny priebeh ochorenia COVID-19 sa u pacienta označuje stav, ktorý si vyžaduje hospitalizáciu, intenzívnu zdravotnú starostlivosť, umelú pľúcnu ventiláciu pre umožnenie dýchania alebo až úmrtie pacienta.

So zvyšujúcim sa vekom sa zvyšuje riziko vážneho priebehu ochorenia COVID-19. Napríklad u ľudí starších ako 60 rokov je toto riziko podstatne vyššie ako u ľudí po 40-ke. Najviac ohrození ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 sú ľudia vo veku nad 85 rokov.

Zdravotné faktory vplývajúce na závažnosť priebehu ochorenia COVID-19

Existujú aj podmieňujúce zdravotné faktory, ktoré u dospelých zvyšujú riziko vážneho priebehu ochorenia a to bez ohľadu na vek. Hlavnými zdravotnými faktormi u dospelých sú:

 • rakovina
 • chronické ochorenie obličiek
 • chronická obštrukčná choroba pľúc
 • choroby srdca (zlyhanie srdca, koronárna choroba srdca, kardiomyopatia)
 • sekundárna imunodeficiencia (po transplantácii orgánu)
 • obezita
 • kosáčiková anémia
 • diabetes mellitus typu 2

COVID-19 je nové ochorenie a momentálne sú k dispozícii len obmedzené údaje o vplyve ďalších zdravotných faktorov na závažnosť priebehu ochorenia. Podľa dostupných informácii americkej vládnej agentúry Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC – Centers for Disease Control and Prevention), riziko vážneho priebehu ochorenia COVID-19 sa bez ohľadu na vek môže zvýšiť u dospelých ľudí s niektorým z nasledujúcich zdravotných faktorov:

 • astma (stredne ťažký až ťažký stav)
 • cerebrovaskulárne ochorenia (vplývajú na cievy a prísun krvy do mozgu)
 • cystická fibróza
 • hypertenzia (vysoký krvný tlak)
 • imunodeficientný stav (oslabený imunitný systém) pri transplantácii kostnej drene, rôznych typoch imunodeficiencie, HIV, používaní kortikosteroidov alebo pri užívaní liekov oslabujúcich imunitu
 • neurologické stavy (napr. demencia)
 • ochorenie pečene
 • nadváha
 • tehotenstvo
 • pľúcna fibróza (poškodené alebo zjazvené pľúcne tkanivo)
 • talasémia (dedičné ochorenie krvi)
 • diabetes mellitus typu 1

Podľa svojho zdravotného stavu sa môžete rozhodnúť aké opatrenia urobíte vo vašom každodennom živote, aby ste v prvom rade neohrozili sami seba.

Základné opatrenia pre zníženie rizika nákazy koronavírusom

Riziko nakazenia sa novým koronavírusom výrazne znížite tak, že obmedzíte stretávanie sa s inými ľuďmi a pri ľuďoch, s ktorými sa stretávate pravidelne vykonáte opatrenia, ktoré zamedzia prenosu koronavírusu. Základné opatrenia sú nasledovné:

 • pravidelne si umývajte ruky, keď prídete z vonka
 • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi
 • prekryte si ústa a nos ochranným rúškom, keď ste v blízkosti iných ľudí
 • pri kýchaní a kašľaní si ústa zakryte dlaňou alebo vnútornou stranou lakťa
 • pravidelne čistite a dezinfikujte povrch vecí, ktorých sa často dotýkate (stoly, kľučky, vypínače, klávesnicu, vodovodné kohútiky)
 • sledujte si svoj zdravotný stav, či sa u vás neobjavujú príznaky ochorenia COVID-19 (najmä zvýšená telesná teplota, kašľanie, dýchavičnosť)
 • posilňujte svoj imunitný systém (striedma zdravá strava, pohyb na čerstvom vzduchu v prírode, pravidelné cvičenie)

Reštrikčnými opatreniami znemožňujete prenos vírusu na iné osoby a prispievate tak k zastaveniu šírenia pandémie. Posilňovaním svojho tela a imunitného systému zodpovedne pripravíte svoj organizmus na boj s ochorením COVID-19 pre prípad, že by ste sa koronavírusom predsalen nainfikovali.