Archive for the ‘Rast a vývoj prostaty’ Category

Ťažkosti so zväčšenou prostatou

Saturday, December 16th, 2017

Ťažkosti so zväčšenou prostatou

Ochorenie na zväčšenie prostaty (predstojnej žľazy) postihuje najmä mužov vo vyššom veku. Nie všetci muži pritom pociťujú ťažkosti alebo ak ich aj pociťujú, sú to ťažkosti také nepatrné, že si ich ani nevšimnú alebo im nevenujú pozornosť. Ťažkostí pri zväčšenej prostate je niekoľko a sú veľmi typické. Predovšetkým dôjde k zmene spôsobu močenia. Močový prúd začne ochabovať, nemá už predošlú silu. V pokročilejších štádiách ochorenia postihnutý nemôže močiť pred seba, ale močový prúd tečie kolmo nadol. Na začiatku sa ochorenie, okrem ochabnutosti močového prúdu, prejavuje aj častejším močením. Na močenie častejšie nutká nielen cez deň, ale aj v noci, najmä v jej druhej polovici. Pri močení v noci musí chorý chvíľu tlačiť a čakať, kým sa močový prúd uvoľní. Prostata sa totiž v teplej posteli prekrví, čím sa jej objem zväčší a ešte väčšmi stláča otvor močovej rúry. Keď chorý vstane z postele, ochladí sa, prekrvenie prostaty o chvíľu ustúpi a chorý sa vymočí. Spomínané ťažkosti sa môžu stupňovať až po úplné zastavenie odtoku moču. Chorý sa vôbec nemôže vymočiť, hoci má preplnený močový mechúr. Ďalej sa môžu pridružiť aj ďalšie ťažkosti ako napríklad štípanie či pálenie pri močení a iné. Činnosť prostaty je závislá od pohlavných hormónov vytváraných v pohlavných žľazách. V staršom veku dochádza k zmenám v pomere žliaz vylučujúcich hormóny. Zmena tohto pomeru je u mužov jednou z príčin vedúcich k zväčšovaniu prostaty v staršom veku. Dochádza k stavu, ktorý niekedy nazývame mužským prechodom. Muž, ktorý bol ešte donedávna plný životného elánu a plne výkonný sa v priebehu niekoľkých mesiacov nápadne zmení. Prestáva mať záujem o svoje okolie, o svoju prácu, mení sa mu hlas, priberá na váhe. Takýmto stavom sa dá čeliť len správnou životosprávou. Pod celkovou životosprávou rozumieme pravidelné a striedme stravovanie sa, dostatočný spánok, pravidelnú prácu, primeranú zábavu, šport a rozptýlenie, ako aj pravidelný pohlavný život prispôsobený potrebám muža. Tu je v základe potrebné rozumne sa ovládať, poznať mieru a riešiť mnohé iné otázky komplikovaných ľudských vzťahov. Negatívne pôsobí obmedzovanie pohlavného styku, neporozumenie partnerky, vynucovanie si styku a podobne. Zväčšenie prostaty nie je ochorením dedičným. Aj keď nepoznáme do podrobností mechanizmus vzniku ochorenia na zväčšenie prostaty, je nám známa skutočnosť, že k tomuto ochoreniu vedie dlhodobá nesprávna životospráva z predošlých vekových období. Ochorenie na zväčšenie prostaty (predstojnej žľazy) postihuje najmä mužov vo vyššom veku. Nie všetci muži pritom pociťujú ťažkosti alebo ak ich aj pociťujú, sú to ťažkosti také nepatrné, že si ich ani nevšimnú alebo im nevenujú pozornosť.

Ťažkostí pri zväčšenej prostate je niekoľko a sú veľmi typické. Predovšetkým dôjde k zmene spôsobu močenia. Močový prúd začne ochabovať, nemá už predošlú silu. V pokročilejších štádiách ochorenia postihnutý nemôže močiť pred seba, ale močový prúd tečie kolmo nadol. Na začiatku sa ochorenie, okrem ochabnutosti močového prúdu, prejavuje aj častejším močením. Na močenie častejšie nutká nielen cez deň, ale aj v noci, najmä v jej druhej polovici. Pri močení v noci musí chorý chvíľu tlačiť a čakať, kým sa močový prúd uvoľní. Prostata sa totiž v teplej posteli prekrví, čím sa jej objem zväčší a ešte väčšmi stláča otvor močovej rúry. Keď chorý vstane z postele, ochladí sa, prekrvenie prostaty o chvíľu ustúpi a chorý sa vymočí. Spomínané ťažkosti sa môžu stupňovať až po úplné zastavenie odtoku moču. Chorý sa vôbec nemôže vymočiť, hoci má preplnený močový mechúr. Ďalej sa môžu pridružiť aj ďalšie ťažkosti ako napríklad štípanie či pálenie pri močení a iné.

Činnosť prostaty je závislá od pohlavných hormónov vytváraných v pohlavných žľazách. V staršom veku dochádza k zmenám v pomere žliaz vylučujúcich hormóny. Zmena tohto pomeru je u mužov jednou z príčin vedúcich k zväčšovaniu prostaty v staršom veku. Dochádza k stavu, ktorý niekedy nazývame mužským prechodom. Muž, ktorý bol ešte donedávna plný životného elánu a plne výkonný sa v priebehu niekoľkých mesiacov nápadne zmení. Prestáva mať záujem o svoje okolie, o svoju prácu, mení sa mu hlas, priberá na váhe. Takýmto stavom sa dá čeliť len správnou životosprávou.

Pod celkovou životosprávou rozumieme pravidelné a striedme stravovanie sa, dostatočný spánok, pravidelnú prácu, primeranú zábavu, šport a rozptýlenie, ako aj pravidelný pohlavný život prispôsobený potrebám muža. Tu je v základe potrebné rozumne sa ovládať, poznať mieru a riešiť mnohé iné otázky komplikovaných ľudských vzťahov. Negatívne pôsobí obmedzovanie pohlavného styku, neporozumenie partnerky, vynucovanie si styku a podobne.

Zväčšenie prostaty nie je ochorením dedičným. Aj keď nepoznáme do podrobností mechanizmus vzniku ochorenia na zväčšenie prostaty, je nám známa skutočnosť, že k tomuto ochoreniu vedie dlhodobá nesprávna životospráva z predošlých vekových období.

Prostata a jej uloženie v ľudskom tele

Thursday, April 27th, 2017

Prostata a jej uloženiePredstojná žľaza (alebo odborne prostata) je ústroj, ktorý je vyvinutý už u novorodenca mužského pohlavia. Rastie a zväčšuje sa a u dospelého muža má rozmery divého gaštana. Váži v priemere asi 20 gramov. Je uložená na mieste, kde močový mechúr prechádza v močovú rúru. Prostata teda v dĺžke niekoľko centimetrov obklopuje začiatok močovej rúry.

Predstojná žľaza sama netvorí jednotný celok, ale skladá sa z dvoch postranných lalokov a jedného stredného, ktorý ich spája. Časť močovej rúry, ktorú obklopuje, sa nazýva aj prostatickou močovou rúrou. Táto časť močovej rúry je zaujímavá aj tým, že sa v nej nachádza takzvaný pohlavný hrbolček. Je to malá vyvýšenina. Vyúsťujú na nej semenovody, ktorými preteká semeno zo semenníka. Pri pohlavnom styku dochádza touto cestou k výronu mužského semena do prostatickej močovej rúry.

Celá prostata je uzavretá do väzivového puzdra, ktoré ju obklopuje. V samotnej sliznici prostatickej močovej rúry je množstvo drobných žliaz, ktoré sa v starobe zväčšujú, čím sa zužuje otvor močovej rúry a šťažuje močenie. Je zaiste ľahké pochopiť, že aj zväčšením prostaty, ktorá obklopuje začiatok močovej rúry, dôjde k zúženiu jej otvoru a že tým vzniká prekážka pre odtok moču pri močení.

Výlučok predstojnej žľazy neprechádza priamo do krvi, ale sa v prostatickej močovej rúre mieša s mužským semenom. Výlučok prostaty má budivý účinok na pohlavné bunky (spermie), ktoré pod jeho vplyvom akoby ožijú. Začnú sa živo pohybovať, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že jedna z nich oplodní ženské vajíčko.

K vylučovaniu z predstojnej žľazy dochádza najmä pri pohlavnom styku. Ak dochádza k pohlavnému vydrážďovaniu (napr. sústavné vyhľadávanie filmov s erotickým obsahom alebo pornografie) bez následného pohlavného uspokojenia, predstojná žľaza sa síce značne prekrví, ale sekrét nevylúči. Táto okolnosť má nezdravý vplyv najmä na celkovú nervovú sústavu a samozrejme aj na samotný ústroj. Podobne pôsobí aj alkohol, ktorý prostata priamo vylučuje a taktiež niektoré iné dráždidlá v strave.

Zväčšená prostata je prirodzenou súčasťou starnutia

Monday, January 18th, 2010

Zväčšenie prostaty je v živote muža úplne prirodzeným javom. Lekári tento jav nazývajú benígna hyperplázia prostaty (BHP) alebo benígna prostatická hypertrofia.

Počas života muža prechádza prostata dvomi rastovými fázami. Prvá rastová fáza prostaty prebieha na začiatku puberty, kedy prostata zdvojnásobí svoj objem. Okolo 25-ho roku života muža začína prostata opäť rásť. Táto druhá rastová fáza prostaty môže po rokoch vyústiť do benígnej hyperplázie prostaty.

Aj keď prostata rastie počas takmer celého života muža, jej zväčšovanie zvyčajne spôsobuje problémy až vo vyššom veku.