Archive for the ‘Video’ Category

Video: Transuretálna resekcia prostaty TURP

Thursday, June 3rd, 2010

Pozrite si ako prebieha chirurgický zákrok – transuretálna resekcia prostaty TURP.

Pre spustenie prezentácie kliknite na plochu videa.