Kontakty

ZdravaProstata.sk
Štúrova 94
949 01 Nitra

Prípravky dodáva:
Ing. Tomáš Mudrák – BIZREAL
IČO: 43 489 494
.
.

Kontakty na organizácie:.

Tel.: 0948 026 006
Slovenská urologická spoločnosť
Cukrová 3
813 22 Bratislava
.
Tel.: 02 52 63 56 03
Slovenská sexuologická spoločnosť
Kuzmányho 43
040 01 Košice
.
Tel.: 055 62 57 557
Liga proti rakovine
Brestová 6
821 02 Bratislava
.
Tel.: 02 52 92 17 35
.

Zdravá Prostata .sk