Ťažkosti so zväčšenou prostatou

Ťažkosti so zväčšenou prostatou

Ochorenie na zväčšenie prostaty (predstojnej žľazy) postihuje najmä mužov vo vyššom veku. Nie všetci muži pritom pociťujú ťažkosti alebo ak ich aj pociťujú, sú to ťažkosti také nepatrné, že si ich ani nevšimnú alebo im nevenujú pozornosť. Ťažkostí pri zväčšenej prostate je niekoľko a sú veľmi typické. Predovšetkým dôjde k zmene spôsobu močenia. Močový prúd začne ochabovať, nemá už predošlú silu. V pokročilejších štádiách ochorenia postihnutý nemôže močiť pred seba, ale močový prúd tečie kolmo nadol. Na začiatku sa ochorenie, okrem ochabnutosti močového prúdu, prejavuje aj častejším močením. Na močenie častejšie nutká nielen cez deň, ale aj v noci, najmä v jej druhej polovici. Pri močení v noci musí chorý chvíľu tlačiť a čakať, kým sa močový prúd uvoľní. Prostata sa totiž v teplej posteli prekrví, čím sa jej objem zväčší a ešte väčšmi stláča otvor močovej rúry. Keď chorý vstane z postele, ochladí sa, prekrvenie prostaty o chvíľu ustúpi a chorý sa vymočí. Spomínané ťažkosti sa môžu stupňovať až po úplné zastavenie odtoku moču. Chorý sa vôbec nemôže vymočiť, hoci má preplnený močový mechúr. Ďalej sa môžu pridružiť aj ďalšie ťažkosti ako napríklad štípanie či pálenie pri močení a iné. Činnosť prostaty je závislá od pohlavných hormónov vytváraných v pohlavných žľazách. V staršom veku dochádza k zmenám v pomere žliaz vylučujúcich hormóny. Zmena tohto pomeru je u mužov jednou z príčin vedúcich k zväčšovaniu prostaty v staršom veku. Dochádza k stavu, ktorý niekedy nazývame mužským prechodom. Muž, ktorý bol ešte donedávna plný životného elánu a plne výkonný sa v priebehu niekoľkých mesiacov nápadne zmení. Prestáva mať záujem o svoje okolie, o svoju prácu, mení sa mu hlas, priberá na váhe. Takýmto stavom sa dá čeliť len správnou životosprávou. Pod celkovou životosprávou rozumieme pravidelné a striedme stravovanie sa, dostatočný spánok, pravidelnú prácu, primeranú zábavu, šport a rozptýlenie, ako aj pravidelný pohlavný život prispôsobený potrebám muža. Tu je v základe potrebné rozumne sa ovládať, poznať mieru a riešiť mnohé iné otázky komplikovaných ľudských vzťahov. Negatívne pôsobí obmedzovanie pohlavného styku, neporozumenie partnerky, vynucovanie si styku a podobne. Zväčšenie prostaty nie je ochorením dedičným. Aj keď nepoznáme do podrobností mechanizmus vzniku ochorenia na zväčšenie prostaty, je nám známa skutočnosť, že k tomuto ochoreniu vedie dlhodobá nesprávna životospráva z predošlých vekových období. Ochorenie na zväčšenie prostaty (predstojnej žľazy) postihuje najmä mužov vo vyššom veku. Nie všetci muži pritom pociťujú ťažkosti alebo ak ich aj pociťujú, sú to ťažkosti také nepatrné, že si ich ani nevšimnú alebo im nevenujú pozornosť.

Ťažkostí pri zväčšenej prostate je niekoľko a sú veľmi typické. Predovšetkým dôjde k zmene spôsobu močenia. Močový prúd začne ochabovať, nemá už predošlú silu. V pokročilejších štádiách ochorenia postihnutý nemôže močiť pred seba, ale močový prúd tečie kolmo nadol. Na začiatku sa ochorenie, okrem ochabnutosti močového prúdu, prejavuje aj častejším močením. Na močenie častejšie nutká nielen cez deň, ale aj v noci, najmä v jej druhej polovici. Pri močení v noci musí chorý chvíľu tlačiť a čakať, kým sa močový prúd uvoľní. Prostata sa totiž v teplej posteli prekrví, čím sa jej objem zväčší a ešte väčšmi stláča otvor močovej rúry. Keď chorý vstane z postele, ochladí sa, prekrvenie prostaty o chvíľu ustúpi a chorý sa vymočí. Spomínané ťažkosti sa môžu stupňovať až po úplné zastavenie odtoku moču. Chorý sa vôbec nemôže vymočiť, hoci má preplnený močový mechúr. Ďalej sa môžu pridružiť aj ďalšie ťažkosti ako napríklad štípanie či pálenie pri močení a iné.

Činnosť prostaty je závislá od pohlavných hormónov vytváraných v pohlavných žľazách. V staršom veku dochádza k zmenám v pomere žliaz vylučujúcich hormóny. Zmena tohto pomeru je u mužov jednou z príčin vedúcich k zväčšovaniu prostaty v staršom veku. Dochádza k stavu, ktorý niekedy nazývame mužským prechodom. Muž, ktorý bol ešte donedávna plný životného elánu a plne výkonný sa v priebehu niekoľkých mesiacov nápadne zmení. Prestáva mať záujem o svoje okolie, o svoju prácu, mení sa mu hlas, priberá na váhe. Takýmto stavom sa dá čeliť len správnou životosprávou.

Pod celkovou životosprávou rozumieme pravidelné a striedme stravovanie sa, dostatočný spánok, pravidelnú prácu, primeranú zábavu, šport a rozptýlenie, ako aj pravidelný pohlavný život prispôsobený potrebám muža. Tu je v základe potrebné rozumne sa ovládať, poznať mieru a riešiť mnohé iné otázky komplikovaných ľudských vzťahov. Negatívne pôsobí obmedzovanie pohlavného styku, neporozumenie partnerky, vynucovanie si styku a podobne.

Zväčšenie prostaty nie je ochorením dedičným. Aj keď nepoznáme do podrobností mechanizmus vzniku ochorenia na zväčšenie prostaty, je nám známa skutočnosť, že k tomuto ochoreniu vedie dlhodobá nesprávna životospráva z predošlých vekových období.

Zdravá Prostata .sk