Urologické vyšetrenie

Pri návšteve lekára (špecialistu urológa) Vám môžu byť vykonané nasledujúce vyšetrenia pre určenie stavu prostaty a určenie správnej diagnózy a liečby Vašej prostaty:

 
Prstové rektálne vyšetrenie (DRE)

Zvyčajne sa prevádza ako prvé. Pri tomto vyšetrení lekár vsunie prst (v gumenej rukavici) do konečníka pacienta a cez zakončenie hrubého čreva ohmatá prostatu. Prostata sa nachádza hneď pred konečníkom. Lekár týmto spôsobom rámcovo zistí veľkosť a stav pacientovej prostaty.

Prstové rektálne vyšetrenie (DRE)

 
Krvné testy (Antigény špecifické pre prostatu: PSA)

Lekár Vám môže urobiť krvné testy, pri ktorých sa vo vzorke krvi skúma prítomnosť antigénov špecifických pre prostatu (PSA). Ak máte vysokú hladinu PSA, môže to znamenať, že máte rakovinu prostaty. Test PSA však nie je dokonalý. Mnoho mužov s vysokou hladinou PSA v krvi nemá rakovinu prostaty.

 
Röntgen alebo Ultrazvuk

Využitím röntgenu alebo sonografu (transrektálny ultrazvuk) sa dá taktiež zistiť stav prostaty pacienta. Intravenózny pyelogram (IVP) je röntgenový snímok močového traktu. Pre vytvorenie IVP sa pacientovi vpichne do žily farbivo. Neskôr, keď sa farbivo dostane z krvi do moču, zobrazí sa pod röntgenovým svetlom a vytvorí tak snímok – pyelogram.

Pre vytvorenie rektálneho sonogramu prostaty sa používa sonda, ktorá sa vsunie pacientovi do konečníka. Sonda vysiela vysokoenergetické zvukové vlny, ktoré sa odrážajú od vnútorných tkanív alebo orgánov a vytvárajú ozveny. Tieto ozveny potom vytvoria snímok – sonogram.

Vyšetrenie prostaty ultrazvukom

 
Skúška prietoku moču

Lekár Vás môže požiadať, aby ste sa vymočili do špeciálneho prístroja, ktorý meria rýchlosť prietoku moču. Slabý prietok moču môže znamenať, že máte benígnu hyperpláziu prostaty (nezhubné zväčšenie prostaty).

 
Cystoskopia

Ďalšou metódou vnútorného vyšetrenia prostaty je cystoskop, ktorým sa vyšetruje najmä močový mechúr. Cystoskop je tenká trubica s podobnými šošovkami ako mikroskop. Trubica sa vsunie do močového mechúra cez urethru (močovú trubicu v penise) a lekár tak môže prostatu prezrieť.

 
Biopsia

Pri biopsii prostaty sa odoberú bunky alebo tkanivá prostaty, ktoré potom preskúma patológ pod mikroskopom. Patológ skúma vzorku tkaniva prostaty, aby skontroloval výskyt rakovinových buniek a stanovil tzv. Gleasonovo skóre (od 2 do 10).

Gleasonovo skóre popisuje agresívnosť rakovinových buniek a tým aj pravdepodobnosť rozšírenia nádoru. Čím nižšie je číslo Gleasonovho skóre, tým je menej pravdepodobné, že nádor na prostate sa bude rozširovať.

Pri diagnostike rakoviny prostaty sa používajú 2 metódy biopsie:

  1. Transrektálna biopsia: Ide o odstránenie tkaniva z prostaty vsunutím tenkej ihly cez konečník do prostaty. Pre lepšie zavedenie ihly do prostaty sa ako pomôcka často používa zariadenie transrektálneho ultrazvuku. Patológ potom pod mikroskopom kontroluje výskyt rakovinových buniek v odobratom tkanive prostaty. 
  2. Transperineálna biopsia: Ide o odstránenie tkaniva z prostaty vsunutím tenkej ihly do prostaty cez kožu medzi mieškom konečníkom. Patológ potom pod mikroskopom zisťuje množstvo rakovinových buniek vo vzorke tkaniva prostaty.

 
Transrektálna biopsia prostaty

 
O tom, ktoré vyšetrenia prostaty Vám budú prevedené rozhodne Váš ošetrujúci lekár.

Zdravá Prostata .sk